Verwerking afvalstromen
Dankzij het inzetten van de meest moderne technieken, materialen en gekwalificeerde personeelsleden, verloopt het logistieke proces van de afvalophaling bij Molok zeer eenvoudig en efficiënt. Iedere opgehaalde afvalfractie wordt onmiddellijk naar de juiste verwerkingsinstallatie gebracht voor recyclage. Molok werkt enkel met de meest gerenommeerde afvalverwerkers, zodat alle wettelijke regels en normen met betrekking tot transport, verwerking en milieunormen nauwgezet nageleefd worden.

 

     

 

     

 

     
Voor meer informatie klik op de onderstaande onderwerpen.