Vorige pagina

  • Hebben een groot opslagvolume.
  • Kunnen voorzien worden van een volledig afgesloten inwerpdeksel zodat sluikstorters geen kans krijgen.
  • Verminderen sterk de geurhinder.