Vorige pagina

Toepassingen draagZAK

  • restafval
  • papier
  • PMD
  • kleding
  • plastic

 

Toepassingen draagBAK*

  • glas
  • GFT
  • incontinentiemateriaal
  • alle overige fracties

* speciaal voor nattere fracties