Vorige pagina

De Mini-Molok is klein, maar met een grote inhoud, waardoor er dus minder ophalingen nodig zijn. Bovendien kan de Mini-Molok heel snel en eenvoudig handmatig geledigd worden.