Vorige pagina

Even onder de loep:

 • Het afval wordt gewogen, dus krijgt de klant een correcte factuur.
 • De lediging gebeurt enkel op afroep als de containers voor 100 % gevuld zijn. Dus ook geen geknoei met overvolle containers!
 • Een grotere capaciteit betekent minder vaak ledigen en dus ook minder kosten.
 • Molok-containers bieden de mogelijkheid tot selectieve afvalinzameling.
 • Er zijn geen extra kosten voor brandveiligheid.
 • Door de hoge kwaliteit van Molok, wordt een levensduur van minimum 10 jaar gegarandeerd.
 • De Molok-containers ogen mooi, waardoor er geen extra kosten zijn voor de afwerking van de omgeving.
 • Er is geen wekelijks onderhoud nodig.
 • De lediging kan gebeuren met een eenvoudige vrachtwagen met kraan.
 • Door Molok bespaart de klant nuttige ruimte die voor andere doeleinden kan gebruikt worden.
 • Doordat men met één type vrachtwagen alle fracties kan ophalen, reduceert men de kosten van het transport.